Bakgrund till Måleri Väst AB

Företagets grundare och VD, Kremtim Mavraj startade Måleri Väst 2010 men då under namnet Måleri Mavraj. I och med ökat antal kunder bestämdes det att Måleri Mavraj skulle övergå till att bli aktiebolag men då under ett nytt namn, Måleri Väst i Varberg AB (org. nr: 556915-1748).

Kremtim har ett förflutet i Västkustmålarna, vilket även var företaget han jobbade på då han genomförde sitt gesällprov. I och med att Västkustmålarna såldes under mitten på 2000 bestämde Kremtim sig för att inom en snar framtid starta ett eget företag. Tidigt bestämdes även att företaget skulle sätta stort fokus på kundnöjdhet och kvalité, något som än idag präglar bolaget.

Affärsidé och vision

Måleri Väst ämnar erbjuda privatpersoner och företag tjänster inom måleri där högsta fokus ligger på kundnöjdhet och kvalité.

Eftersom vi vill att alla kunder vi arbetar med skall vara 100% nöjda väljer vi att involvera kunden i arbetet, från den initiala kontakten till slutfört arbete. Det gör vi genom, telefon- och mailkontakt samt diskussioner.

Målet med Måleri Väst är att bli den ledande aktören på västkusten vad gäller måleritjänster. Vi ser oss som en ung aktör på en föråldrad marknad där vi kan göra stor skillnad. Kvalitén som levereras från de flesta företag är bra men vi vill skapa nya sätt och metoder för kommunikationen och kontakten mellan kunden (er) och leverantören (oss). Vi försöker därför alltid vara innovativa och arbeta fram nya metoder som gör våra tjänster än attraktivare än vad de redan är!

Måleri Väst AB i bilder