Om du anlitar hantverkare för att renovera ditt hus har du rätt att utnyttja ROT-avdraget för att betala av arbetskostnaden. Anta för enkelhetens skull att Måleri Väst AB har varit hemma hos dig och satt upp riktigt snygga tapeter samt målat om de gamla slitna taken. Om arbetskostnaden för det arbetet uppgår till 20.000 kr så behöver du endast betala 10.000 kr av dessa eftersom de resterande 10.000 kr betalas av staten.

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Kontakta oss ifall du har fler frågor gällande ditt ROT-avdrag. Vill du läsa mer om ROT-avdrag så kan du enkelt göra det på Skatteverkets hemsida, vilken du kan besöka genom följande länk.

Måleri Väst AB i bilder